Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

"Κύριος στόχος της My Rafiki είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών..."

 Eudokia Tampaki

"Κύριος στόχος της My Rafiki είναι η ολιστική ενδυνάμωση των παιδιών που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και ο εξοπλισμός τους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, που συνοψίζονται στις παρακάτω θεματικές :

- Προσωπική Υγιεινή (το σώμα μου και προστασία από ασθένειες, έμμηνος ρύση κλπ)
- Οδοντική Υγιεινή
- Θέματα Ασφάλειας (πρώτες βοήθειες κλπ)
- Τα δικαιώματα μου – Οι υποχρεώσεις μου
- Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη (ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, συνεργασία, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες παρουσίασης)
- Πρακτικά Εργαστήρια"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου