Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022

Καθώς ανοίγει το Τριώδιο σε μια γωνιά της Αφρικής...

 FrDn Nicholas Julius Papadopoulos 

SUNDAY of The Publican And Pharisee. Beginning of Lenten Triodion...With Blessings of His Grace Bishop Neofitos I was able to celebrate Divine Liturgy at Saint John orthodox the Baptist church Gwakung'u Ndaragwa...We are reminded of Humility at this time when we are on preparation of the Great Lent.. Without Humility all what we do is in Vain!May Lord have mercy on us!

https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου