Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

No donation is too small... Paradise 4 Kids

 Paradise 4 Kids - P4K 

"The child is the beauty of God present in the world, that greatest gift to a family." Mother Theresa
No donation is too small, a donation of even $5 can make a difference to someone else’s life. And if 20 people donate $5 each that’s already $100 which can feed 20 children for a month!
Make a difference, donate today 🧡

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου