Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Αt St.Jude Thaddeus Orthodox Church Kagulu - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda

Pictorial From Holy Liturgy Sunday of the Samaritan Woman at St.Jude Thaddeus Orthodox Church Kagulu.

https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου