Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

"When youths rise up, the tent becomes a cathedral..."

 Bishop Neo Kong'ai 

"Who can roll away the stone for us?
The church in a Tent! St. Catherine's Orthodox Church. Early in the morning the benches were empty by 10am there was no space in the tent.
When youths rise up, the tent becomes a cathedral.
I believe God will touch someone somewhere and roll away the stone for us!
Bravo our dear youths and Patron Fr. Kyrilos.
This gives me hope against despair."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου