Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Ο Μητροπολίτης Αξώμης έφθασε στην Αδδίς Αμπέμπα


«Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε όλη η Ελληνική παροικία τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και Γεν. Πατριαρχικό Επίτροπο Γέροντα Αξώμης κύριο Πέτρο ο οποίος έφθασε στην Αδδίς Αμπέμπα την 18/5.
Ο Σεβασμιώτατος την 27ην Μαΐου εδέχθη είς το Μητροπολιτικόν Μέγαρον τον Εξ. Πρέσβυ της Ελλάδος κ. Μ. Δαρατζίκη, τον Πρόεδρον και τα μέλη του Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητος Αδδίς Αμπέμπα, του Αθλητικού Συλλόγου «Ολυμπιακός»,τους Έλληνας εκπαιδευτικούς των Ελλ. Σχολείων της Κοινότητος μας και πολλά μέλη της εν Αδδίς Αμπέμπα Ελλ. παροικίας .
Εχοροστάτησε και Ελειτούργησε εις τον Καθεδρικόν Ιερόν Ναόν του Αγίου Φρουμεντίου κατά τας Κυριακάς και τας Εορτασίμους ημέρας και εκήρυξε τον Θείον Λόγον.
Την 16ην Ιουνίου επεσκέφθη όπως πάντα, μετά του Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμ Χρυσοστόμου τον Αγιώτατον Πατριάρχην Αιθιοπίας κ Παύλον (Προκαθήμενον της Αιθιοπικής Εκκλησίας που αριθμεί 45 εκατομμύρια Χριστιανών Αιθιόπων) και συνεζήτησαν σοβαρά διμερή θέματα. Κατόπιν, προσκληθείς παρευρέθη είς λαμπράν και επίσημον τελετήν που εγένετο είς τον χώρο του Πατριαρχείου Αιθιοπίας παρουσία χιλιάδων Χριστιανών Αιθιόπων.
Παρέστη μετά του Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμ Χρυσοστόμου εις τας δεξιώσεις των Πρεσβειών της Ιταλίας και Ρωσίας δια τας Εθνικάς των Εορτάς και επεκοινώνησε με μέλη του Διπλωματικού Σώματος εν Αδδίς Αμπέμπα.
Επεσκέφθη συνοικισμούς εκτός Αδδίς Αμπέμπα όπου, όπως τακτικά πράττει, προσέφερε και πάλιν είς τους πτωχούς και ασθενείς χρηματική βοήθεια. Συνηργάσθη με το Υπουργείον Παιδείας δια την αναγνώρησιν της Αιθιοπικής Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής «Αγία Τριάς» ως Πανεπιστημιακής Σχολής δια να διευκολύνονται οι υπότροφοι.
Σοβαρόν θέμα με το οποίον ασχολείται ο Αγιώτατος Πατριάρχης Αιθιοπίας κύριος Παύλος.

Επεκοινώνησε με την Ελληνική Κοινότητα του Τζιμπουτι. Προσέφερε σοβαράν οικονομικήν ενίσχυσιν εις την Ελληνικήν Κοινότητα Αδδίς Αμπέμπα βοηθώντας είς ανεγειρόμενον κτήριον προς επέκτασιν των σχολικών εγκαταστάσεων και εδέχθη θερμότατες ευχαριστίες εγγράφως και δημοσίως.
Την 18ην Ιουνίου παρέστη μετά του Πρωτοσυγκέλλου Αρχιμ Χρυσοστόμου είς τη τελετήν επιδόσεως των Απολυτηρίων Λυκείου εις τους τελειοφοίτους του Ελληνικού και Αγγλικού τμήματος των Ελληνικών Σχολείων, εις την αίθουσα τελετών της Ελληνικής Κοινότητος όπου παρέστη πλήθος συγγενών των μαθητών, ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Ελλάδος κ Μ. Δαρατζίκης και οι ταγοί της Ελλ. Κοινότητος, του «Ολυμπιακού» και εκπρόσωπος του Αιθιοπικού Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερα... http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8479:2011-06-24-16-51-04&catid=25:2009-12-18-08-37-46

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου