Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

Συγχαρητήρια επιστολή Πατριάρχη Αλεξανδρείας στον Αντιοχείας Ιωάννη

Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας                   
alexandreiasΤην 17η Δεκεμβρίου 2012 η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ απέστειλε το ως κάτωθι συγχαρητήριο Πατριαρχικό Γράμμα προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιωάννη Ι΄:
Μακαριώτατε Πατριάρχα Aντιοχείας και πάσης Ανατολής, λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ιωάννη, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Mετά μεγάλης της χαράς επληροφορήθημεν το χαρμόσυνον άγγελμα της επαξίας Υμών εκλογής εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Αντιοχείας.
Η πνευματική προσωπικότης, η εμβριθής θεολογική κατάρτισις, η πολύχρονος εμπειρία περί των εκκλησιαστικών ζητημάτων, κυρίως δε η αγάπη Υμών προς την Αγίαν Εκκλησίαν και τον πιστόν Λαόν του Θεού, συνιστούν απαρασάλευτα εχέγγυα πατριαρχίας λαμπράς.
Ολοθύμως ευχόμεθα όπως ο Αρχιποίμην Ιησούς Χριστός ενισχύη την Υμετέραν Μακαριότητα, εν υγεία αδιαπτώτω και δυνάμει ακαταβλήτω, επί μήκος ετών, ορθοτομούσαν τον λόγον της Αυτού Αληθείας, προς έπαινον και εύκλειαν της παλαιφάτου Εκκλησίας των Αντιοχέων και της καθόλου Ορθοδοξίας.
Συγχαίροντες και πάλιν διά την επαξίαν Υμών εκλογήν, κατασπαζόμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα εν φιλήματι αγίω, παραμένοντες αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Αυτής.
 
†Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β’
Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας τη 17η Δεκεμβρίου 2012
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου