Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Archbishop Makarios visited St Irene's Orthodox mission centre

 
Christ is risen. His Eminence Archbishop Makarios visited St Irene's Orthodox mission centre yestarday. Yestarday in Njambini, His E...
stirenemission.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου