Σάββατο 27 Μαΐου 2017

"Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἕνα ὅραμα ξεκίνησε στήν Οὐγκάντα..."


https://www.youtube.com/watch?v=6xjJKGUyJWA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου