Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Η Ευγνωμοσύνη του Παιδιού της Αφρικής...

 
 
"Aμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. Όστις ουν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος εστίν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών."

https://www.facebook.com/antonios.papasotiriou.9?hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου