Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

"Let the children come to me!" Worship in St Irene Μission

 
Dear Brothers and Sisters in Christ. Glory to Jesus Christ! Glory to Him forever! Kenya. Officially the Republic of Kenya, is ...
stirenemission.blogspot.ro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου