Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

" There are important analogies between African traditional religions and Orthodox Christianity..."

 
There are important analogies between African traditional religions and Orthodox Christianity. In classical theological terms, these analogies constitute a protoevangelion: a preparation for the Go...
 
journeytoorthodoxy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου