Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

"This is the reason we love Fr Themi so much..."


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:01

"This is the reason we love Fr Themi so much. He constantly keeps us updated with where the donated funds go..."
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου