Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

St Irene Orthodox mission centre, Kenya...

 
St Irene Orthodox mission centre Kenya was started in may 2010 by Fr Constantino's Eliud and his presbytera Triza. Our mission has played big role in spreading the Orthodox faith in this community. Find us on Facebook at https:/…
stirenemission.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου