Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017

"Saint Tabitha orphanage. Remember to pray for this children..."

Habbil Lipesa Omukuba"Saint Tabitha orphanage. Remember to pray for this children please. Any support will be highly appreciated."

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου