Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Mary Adams, Fr Themis sister visiting the Blind School with gifts and food from the Orthodox Mission Church in SL.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου