Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Sydney: "Αn opportunity to promote our Mission in Sierra Leone..."

"At the St. George Greek Orthodox parish Hall (Rose Bay - Sydney) panel discussion last Sunday with Fr. Gerasimos and Mary Koustas (Effie). It was a full house. We had an opportunity to promote our Mission in Sierra Leone."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου