Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

«Οι άνθρωποι, όταν γνωρίσουν την Ορθοδοξία, καταλαβαίνουν τη γνησιότητα, καταλαβαίνουν αυτό που τους δίνουμε δεν θέλουμε ανταλλάγματα... »

«Οι άνθρωποι όταν γνωρίσουν την Ορθοδοξία καταλαβαίνουν τη γνησιότητα, καταλαβαίνουν αυτό που τους δίνουμε δεν θέλουμε ανταλλάγματα, δεν είμαστε μία εκκλησία 10 ή 20 ανθρώπων αλλά έχουμε ιστορία 2000 χρόνων».

https://www.facebook.com/ierapostolikidrasi/?hc_ref=ARQlK_1lg5H_-INBFSeHJ35VVwFagQjNm08fAcAqVupFKq30YLn8AaEWfKBcLbPW1Zw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου