Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

"Τhe Feast of the Nativity begins with a period of preparation..."

As with Pascha, or Easter, the Feast of the Nativity begins with a period of preparation. It is proceeded by a fast corresponding to Lent and lasting for forty days. The fast begins on November 15. On the Sundays immediately before December…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου