Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

"One who is gracious to a poor man lends to the LORD, And He will repay him for his good deed."

Dear friends, here is a photo of children who have managed to find a couple of eggs from the free range hens that live at St Irene's Miss...
STIRENEMISSION.BLOGSPOT.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου