Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Holy communion, Uganda (video)

Uganda Orthodox church

https://www.facebook.com/UOChurch/?hc_ref=ARTqVsK4iZKsqF7lGVxknS7SE3y4lhiBkQHq8iwIJ72M5zt1_MgtP3Ehf0ScSb-JkiY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου