Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Οι δύσκολοι δρόμοι του νερού στην Αφρική...


STIRENEORTHODOXMISSION.ORG
Borehole Drilling and a Steel Elevated Tower Project St. Irene Orthodox Mission Center & Orphanage is located in Nyandarua County Kenya. The nearest public primary school around the area is Njabini Primary School Primary School with over 1400 and is about 10 Kms away from the area where the Mission....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου