Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Καμερούν: Ιεραποστολή και Φιλανθρωπία - Mission et Charité

Ιεραποστολή στο Καμερούν-Orhtodox Mission in Cameroon

Ιεραποστολή και Φιλανθρωπία - Mission et Charité
« Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με» (Ματθ. κε' 35-45).
“ Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire » (Mat. 25.35-45)

https://www.facebook.com/CameroonOrthodoxMission/?hc_ref=ART6nqjoyzoQF217ygpsoy_PcX6dlZr1j9Rf6xbuLszf5eDmzjA95D3sSlbtNdcth5A&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου