Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

The Greeks who lived and died in Egypt's Alexandria...

EGYPTTODAY.COM
Greeks traveled to Alexandria, Egypt, away from wars and infiltrators, to start a new life.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου