Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Σιέρρα Λεόνε: "Μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα ζοῦμε, δέκα χρόνια τώρα, στήν προσπάθεια ἐγκαθίδρυσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας..."

Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός"Ὁ Θεός νά δώσει νά βρεθοῦν ἀνάδοχοι!

[ εικόνα άρθρου ]
Μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα ζοῦμε, δέκα χρόνια τώρα, στήν προσπάθεια ἐγκαθίδρυσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στό ἐξουθενωμένο ἀπό τίς συμφορές κράτος τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, τή Σιέρρα Λεόνε. Πραγματικά μένουμε ἄφωνοι στίς ἄπειρες δωρεές πού ὁ Κύριος καί Θεός μας χάρισε σ' αὐτόν τόν “ἀγρό” Του. Μία ἀπό τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ καί ἡ ἀνέγερση ἑνός διώροφου κτηρίου πού θά λειτουργήσει ὡς στέγη γιά τά παντελῶς ἀπορφανισμένα παιδιά τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους Φριτάουν.
Ἡ ἰδέα γιά τήν ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ Ὀρφανοτροφείου ἀνέκυψε ἀπό τίς φοβερές θεομηνίες τῶν τελευταίων ἐτῶν πού ἔπληξαν τή χώρα. Ἑκατοντάδες παιδιά ἔμειναν τελείως ὀρφανά. Ἔχασαν τούς γονεῖς τους ἀπό τίς πλημμύρες (2017) καί ἀπό τήν ἐπιδημία ἔμπολα (2014-2015). Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα, στήν περιοχή Τάουερ Χίλ, στίς παρυφές τῆς πρωτεύουσας, πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὅπου βρίσκεται καί ἡ Παιδαγωγική Ἀκαδημία, περατώνεται τό Ὀρφανοτροφεῖο πού θά ὀνομαστεῖ «Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος». Ἀπομένει ὁ ἐξοπλισμός του καί ἡ ἔναρξη λειτουργίας του. Αὐτή τήν περίοδο, σέ συνεργασία μέ τίς κρατικές ἀρχές τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Πρόνοιας, καταρτίζουμε τόν κατάλογο μέ τά ὀρφανά παιδιά πού πρόκειται νά φιλοξενηθοῦν. Ἐλέγχουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ἄν δηλαδή ὑπάρχει πραγματική ἀνάγκη περίθαλψης ἤ ὄχι. Οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες θά καθορίσουν τή λίστα τῶν ὀρφανῶν. Ἔτσι προχωροῦμε στίς διαδικασίες μέ τήν ἀπαραίτητη νομική κάλυψη καί μέ κρατική προστασία.
Τό Ὀρφανοτροφεῖο θά φιλοξενήσει περίπου 40 παιδιά, ἡλικίας 4 ἕως 7 ἐτῶν. Στά παιδιά θά παρέχεται φαγητό δύο φορές τή μέρα καί παράλληλα θά ὑπάρχει μέριμνα γιά τήν ἔνδυση, τήν ὑπόδηση ἀλλά καί γιά ὅλες τίς ὑπόλοιπες ἀνάγκες τους. Πρόσφατα τό Ὑπουργεῖο μᾶς παρότρυνε νά δεχθοῦμε στό Ὀρφανοτροφεῖο καί ὀρφανά ἀνάπηρα παιδιά, γιά τά ὁποῖα ἀπαιτεῖται εἰδική περίθαλψη καί ἰατρική φροντίδα ἀπό νοσηλευτικό προσωπικό.
Αὐτά τά ἐγκαταλελειμμένα μικρά παιδιά πρέπει νά γαλουχηθοῦν μέ ἀγάπη Χριστοῦ. Θά πρέπει νά ἀγαπήσουν τήν Ἐκκλησία μέ τό παράδειγμά μας. Θά ἐκκλησιάζονται στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί οἱ δύο Ἱερεῖς πού διακονοῦν ἐκεῖ, θά ἔχουν καί τήν πνευματική εὐθύνη ὅλων τῶν παιδιῶν. Παράλληλα μέ τήν πνευματική καθοδήγησή τους θά ὑπάρχει μέριμνα καί γιά τήν ἐκπαίδευσή τους. Ζώντας σέ ἕνα τέτοιο χριστιανικό περιβάλλον, ἐλπίζουμε νά ἔχουμε εὐλογημένους καρπούς. Ὅπως γνωρίζετε, ἡ ἡλικία μεταξύ 2-6 ἐτῶν εἶναι ἡ πιό κρίσιμη, καθώς τότε τίθενται οἱ βάσεις καί τά θεμέλια τοῦ χαρακτήρα τους. Οἱ φόβοι, οἱ ἀρετές, τό καλό καί τό κακό, ὅλα ἐνυπάρχουν στόν ἄνθρωπο ἀπό τήν παιδική του ἡλικία. Ἔχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία αὐτή ἡ ἡλικία. Τά μεγαλύτερα παιδιά ἄνω τῶν 8 ἐτῶν φιλοξενοῦνται στό Γουότερλου.
Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, στό Γουότερλου, τό χωριό τῶν ἀναπήρων, λειτουργοῦν σπίτια φιλοξενίας. Δέν τά ὀνομάζουμε Ὀρφανοτροφεῖο γιά νά μήν αἰσθάνονται τά φιλοξενούμενα παιδιά ὅτι βρίσκονται σέ κάποιο ἵδρυμα. Φροντίσαμε, λοιπόν, γιά τόν σκοπό αὐτό νά ἔχουμε ἀνά ὀκτώ παιδιά καί μία μητέρα, ὑπεύθυνη γιά τήν ἀνατροφή τους. Ἡ μέριμνα γιά τά ὀρφανά παιδιά τοῦ Γουότερλου εἶναι μεγάλη. Ξεχωριστά σπίτια ὑπάρχουν γιά τά ἀγόρια καί ξεχωριστά γιά τά κορίτσια. Καθημερινά φροντίζουμε γιά τή διατροφή τους, τήν ἐκπαίδευσή τους, τήν κατήχησή τους καί τή συμμετοχή στίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Δυστυχῶς, ὅμως, ὅταν φτάνουν σέ ἡλικία 12 ἐτῶν πρέπει νά φύγουν καί νά πᾶνε στά δημόσια σχολεῖα ὑπό τίς πιό ἄθλιες συνθῆκες. Ἔτσι προχωρήσαμε στήν ἀνέγερση ἑνός Δημοτικοῦ Σχολείου, οἱ ἐργασίες τοῦ ὁποίου ὁλοκληρώνονται.
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σκεφτόμαστε νά ἱδρύσουμε καί ἕνα Γυμνάσιο, γιά τό ὁποῖο ἤδη συγκεντρώνουμε τά πρῶτα χρήματα. Ἐπίσης, στούς ἄμεσους στόχους μας εἶναι ἡ ἵδρυση ἑνός ἀκόμη Ὀρφανοτροφείου, στόν ἴδιο χῶρο, γιά μικρότερα παιδιά. Πρόσφατα ἀποπερατώθηκαν καί οἱ ἐργασίες τοῦ Νηπιαγωγείου στό Γουότερλου. Πρέπει νά ἀναφέρουμε τό ἀξιοθαύμαστο γεγονός τῆς ἀνέγερσης τοῦ Νηπιαγωγείου. Ὅλες οἱ δαπάνες κατασκευῆς καί ἐξοπλισμοῦ καλύφθηκαν μέ δωρεά ἑνός δισεκατομμυριούχου Κινέζου ἀπό τήν Ταϊβάν, πού εἶναι Βουδιστής στό θρήσκευμα. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἐδῶ καί λίγα χρόνια, ἀνέλαβε τή χρηματοδότηση ἀνέγερσης 56 σχολείων σ’ ὅλη τήν Ἀφρική. Ὅταν ἐγκαινιάσαμε τό Νηπιαγωγεῖο, μᾶς ἐπισκέφθηκε καί μᾶς συγκίνησε. Γνώρισε τήν Ἱεραποστολή μας μέσω τῆς γραμματέως του, ἡ ὁποία εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀπό τήν Αὐστραλία καί ἦταν μαθήτρια τῆς ἀδελφῆς τοῦ πατρός Θεμιστοκλῆ, τῆς κυρίας Μαίρης Ἀδαμοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει καί τή διεύθυνση λειτουργίας ὅλων τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ μαθήτριά της ἀπό παλιά παρακολουθοῦσε καί γνώριζε τό ἐπιτελούμενο ἔργο στή Σιέρρα Λεόνε μέσω τοῦ διαδικτύου.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, θέλουμε νά γνωρίζετε ὅτι τά χρήματα πού μᾶς στέλνετε κατά διαστήματα, διατίθενται ἀποκλειστικά γιά φιλανθρωπικούς καί μόνο σκοπούς, δηλαδή γιά διανομή τροφίμων καί φαρμάκων, ἐνῶ τά λειτουργικά ἔξοδα τῶν Ἱδρυμάτων τά καλύπτουμε ἀπό ἐμβάσματα πού λαμβάνουμε ἀπό τούς ὁμογενεῖς μας τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Ἀμερικῆς. Ἐνδεικτικά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι τά Σχολεῖα τοῦ Γουότερλου καί ἡ Κλινική μας λειτουργοῦν χάρη στή γενναιοδωρία ἑνός πλουσίου Ἕλληνα τῆς Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος μᾶς στέλνει κάθε μήνα τό ποσό τῶν 10.000 δολαρίων.
Ἀπευθύνουμε ἔκκληση ἀγάπης στόν Σύνδεσμό σας καί σέ ὅλους τούς φίλους καί δωρητές σας νά ἀναλάβετε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας τή συντήρηση τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῶν μικρῶν μας παιδιῶν, γιά τήν ὁποία ἀπαιτοῦνται περίπου 40.000 εὐρώ ἐτησίως. Γνωρίζουμε τήν ἀγάπη καί τόν θυσιαστικό σας ἀγώνα γιά τίς Ἱεραποστολές σέ ὅλο τόν Κόσμο. Ἀντιλαμβανόμαστε, ἐπίσης, τίς οἰκονομικές δυσχέρειες πού διέρχεστε ἀπό τήν πολυετή οἰκονομική κρίση τῆς Ἑλλάδας μας. Ὅμως παρακαλοῦμε νά ἐπιστρατεύσετε γιά μία φορά ἀκόμη τίς δυνάμεις σας, ὥστε νά βρεθοῦν ἀνάδοχοι γιά 40 ἀπορφανισμένα παιδιά τῆς πόλης μας καί νά μᾶς δίνουν τουλάχιστον 50 εὐρώ τόν μήνα ἕκαστος. Ὁ Θεός νά δώσει νά βρεθοῦν εὐλαβεῖς δωρητές καί εὐεργέτες γιά νά συνδράμουν στήν προσπάθειά μας αὐτή.
Θά σᾶς εἴμαστε πραγματικά εὐγνώμονες.
 
Ἐκ τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου

http://www.ierapostolos.gr/news_article.php?ID=130

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου