Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

"Thank you OCMC Team Nyeri 2018"

ORTHODOX DIOCESE OF NYERI AND MT KENYA

Φωτογραφία του Neofitos Neo.

Φωτογραφία του Neofitos Neo.

Φωτογραφία του Neofitos Neo.

"The most difficult moment is saying goodbye! Well it has to happen. All in all we are grateful.Thank you OCMC Team Nyeri 2018 for stepping out of your 'boats' your comfort zones, thank you for stepping out of your normal routine life, being away from your families and work to come and witness the gospel of Christ on this part of the Continent. May this experience fill your hearts with joy and gladness to have the desire to sacrifice and witness the more because it is all about sacrificing for Christ and his Church. Safe journey back and See you soon!"

Περισσότερα.. 
Neofitos Neo
https://www.facebook.com/groups/808557222578751/?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου