Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

"Distribution of food stuff to a few schools..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

"His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas continued distribution of food stuff to a few schools around our area. Eagles view education center, St. Nicholas Riruta and Riruta Satellite secondary within Nairobi area. So many smiles and alot joy from the students and Teachers of the schools."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου