Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Pray for New Missionary Trainees Preparing to Shine Christ’s Light - OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 

On Monday, they were strangers. By Friday, OCMC’s newest missionary candidates had bonded. They shared a calling to follow Christ and bring healing to the world.
Read more below!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου