Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

'No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.'

 Paradise 4 Kids - P4K 

'No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου