Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Presanctified Liturgy with Bishop Marcos Theodosi

 Lovi Nicholas 

Today after Presanctified Liturgy, we did the blessing of water with his Grace Bishop Marcos Theodosi and father Demetrios Okubasu.

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου