Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Sunday of Οrthodoxy at St. Basil Orthodox Church Chepkenduon- Maraba Deanery

 Bishop Neo Kong'ai 

Sunday of orthodoxy at St. Basil Orthodox Church Chepkenduon- Maraba Deanery.
Let us guard our Faith, the Faith preserved by our Church Fathers, the true Faith, the Orthodox Faith.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου