Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Δ' Ομαδική Βάπτιση στην Ζάμπια - 2023

 Orthodox Metropolis of Zambia "Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐκ τοῦ
πληρώματος τῆς κολυμβήθρας διὰ τῆς σῆς
ἀγαθότητος ἁγιάσας τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας,
εὐλόγησον τους παρόντες , καὶ ἐπὶ τὴν
κεφαλὴν αυτών ἡ εὐλογία σου καταβήτω"
Δ' Ομαδική Βάπτισης Ζάμπια - 2023

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063521921459

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου