Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Παίρνοντας την Ευχή του Αρχιεπισκόπου, Κένυα

 Bassie Masoha Feldman His Eminence Archbishop Makarios presided over the Divine Liturgy at St. Raphael, Irene in Kiamaina Nakuru.. The Archbishop was accompanied by the seminarians, Fr. Anastasios and Deacon Gerasmos Mavisi. When we arrived at the parish His Eminence was given such a wonderful welcome. Sunday school children came out to the road to greet the Archbishop and this was a great blessing. It showed how much parishoners have missed their Spiritual Father. His Eminence is growing stronger after his time away and he is working his hardest to see the church growing and he is back to doing his mission work. All for the glory of God..

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου