Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Divine Liturgy at Holy Resurrection Cathedral - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda Divine Liturgy at Holy Resurrection Cathedral on the 3rd Sunday of Matthew. The Lord said, "The eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your whole body will be full of light; but if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness…”

Περισσότερα...

https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου