Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Κατασκηνώσεις στην Μπουκόμπα της Τανζανίας

 Φίλοι Ιεραποστολής Μπουκόμπα Τανζανίας 

Ξεκίνησαν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, οἱ Κατασκηνώσεις "ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ" τῆς Ἐπισκοπῆς Μπουκόμπας στό Κασίκιζι γιά 3η συνεχῆ χρονιά, μέ τό σύνθημα "ΘΕΟΤΟΚΟΣ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙ ΚΗΣ". Οἱ Ἱερεῖς, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἐπισκοπῆς, στέλνουν τά παιδιά καί τούς νέους τῶν Ἐνοριῶν τους στήν Κατασκήνωση, πού θά διαρκέσει τούς μῆνες Ἰούνιο καί Ἰούλιο καί θά φιλοξενηθοῦν περί τά 700 παιδιά καί νέοι. Τό γενικό σύνθημα ἔχει σκοπό νά γνωρίσουν οἱ ἰθαγενεῖς τήν Θεοτόκο καί νά καλλιεργηθεῖ ἡ εύλάβεια πρός αὐτήν. Νά καταλάβουν τή συμβολή Της στό σχέδιο τῆς σωτηρίας ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλά καί τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἔτσι καί θά μποροῦν νά ξεχωρίζουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τίς ἄλλες ἐμφανιζόμενες χριστιανικές, ἀλλά αἰρετικές "ἐκκλησίες".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100055952163170

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου