Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Ιερόπαιδες... Μπουρούντι

 Pere Basile Bonane 

Merci beaucoup Maman pour les cadeaux que Dieu vous benisse abondamment. Les enfants sont contents. Meilleurs vœux.

https://www.facebook.com/PereBasileBonane

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου