Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

The first liturgy of the year to bring in blessings upon blessings for us all... Kenya

This morning His Eminence Archbishop Makarios went to Sts. Anargyroi Valley road to preside over the Holy and Divine Liturgy. The first liturgy of the year to bring in blessings upon blessings for us all. The Archbishop also read the prayers and did the service of New Year. Happy Blessed New Year and God be with us all..

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου