Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

"L’ Église grecque orthodoxe de Côte d’Ivoire accueille six nouveaux..."

 Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire, Patriarcat Grec 
Chers peuples chrétiens, chers amis en Dieu, la nouvelle qui nous réunit en ce jour du 7 janvier 2024, premier dimanche après LA THÉOPHANIE est très joyeuse.
En effet, l’Église grecque orthodoxe de Côte d’Ivoire accueille six nouveaux Qui viennent de recevoir le saint sacrement de baptême.
Quelle immense preuve d'amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans son baptême au Jourdain.
Exprimons donc notre joie et rendons grâce à Dieu pour toutes ses merveilles.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064753206527

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου