Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Έργα Φιλανθρωπίας στην Ιερά Επισκοπή Μαδαγασκάρης


www.worldatlas.com


Από την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής:

Ανέγερση ορφανοτροφείου στο Ανταναναρίβο

Με μεγάλη συγκίνηση η Αδελφότητά μας συμμετέχει στην ανέγερση ορφανοτροφείου στην πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης Ανταναναρίβο.

Όπως γνωρίζετε, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ένα βρεφοκομείο στην πόλη Μαντζούκα, όπου νεαρές μητέρες παραδίδουν ανώνυμα τα νεογνά τους, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθρέψουν. Εκεί τα βρέφη αυτά βρίσκουν θαλπωρή με τη φροντίδα του Θεοφιλεστάτοε Επισκόπου κ. Ιγνατίου.

Τα μωρά όμως μεγαλώνουν και είναι απαραίτητη η μετεγκατάστασή του σε άλλο χώρο, ώστε και το βρεφοκομείο να μπορεί να δέχεται και άλλα νεογνά, μα και τα ήδη υπάρχοντα να μη μείνουν δίχως στέγη.

Για το λόγο αυτό ξεκίνησε η ανέγερση του ορφανοτροφείου στο Ανταναναρίβο. Μία ευσεβής δωρήτρια από τη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει την πρώτη από τις τρεις πτέρυγες του έργου.

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να την ευλογεί κατά την προαίρεσή της και να αναδεικνύει και άλλους δωρητές για τα ευαγή έργα της Ιεραποστολής ανά τον κόσμο.
 
 
Προς την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής:
 
Πολυϊατρείο στην πόλη Toliar
 
" .... Στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας μας, τῆς Μαδαγασκάρης, ἔχουμε ἤδη περατώσει τὶς κτηριακὲς ἐργασίες ἑνὸς ἀκόμη πολυϊατρείου γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας στὴν περιοχὴ αὐτὴν της πόλης Toliar. Τὸ πολυἱατρεῖο τὸ ὁποῖο διαδικαστικὰ εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο νὰ λειτουργήσει ἔχει ἐξοπλισθεῖ καταλλήλως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση παθολογικῶν νοσημάτων, ὀδοντιατρικῆς περίθαλψης, περιστατικῶν πρώτων βοηθειῶν καὶ φαρμακευτικῆς ὑποστήριξης. Κρίνεται ὅμως ἀπαραίτητο νὰ λειτουργήσει καὶ ὀφθαλμολογικὴ μονάδα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ὀφθαλμολογικῶν παθήσεων μιὰ ποὺ δὲν εἶναι λίγα τὰ περιστατικὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρεχόμενη ἰατροφαρμακευτικὴ κρατικὴ πρόνοια.
Τὸ κόστος τοῦ ἐξοπλισμοῦ ποὺ κρίνεται ἀπαραίτητος γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς τέτοιας μονάδας ἀνέρχεται στὶς 8.000 €.

Λόγῳ γενικῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἡ περάτωση τοῦ ὀφθαλμολογικοῦ κρίνεται ἀδύνατη ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας. Κάνουμε ἔκκληση γιὰ εὕρεση δωρητῆ ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει στὴν τελείωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Εὐχόμαστε πλούσια τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ἐσᾶς ποὺ ἀγωνίζεσθε γιὰ τὴν ὑλικὴ στήριξη τοῦ ἔργου μας."

Ὁ Θεὸς μαζί σας. Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος
 
 
Περισσότερα...  http://ierapostoles.gr/2012/08
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου