Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Fr. Silouan in Africa - Everyday Orthodox...

Elissa Bjeletich interviews Fr. Silouan Brown about his ministry work with missions in Africa and how he’s found a way to put the gifts God gave him—not really missionary gifts—to work! - An episode of the Everyday Orthodox podcast on Ancient Faith Radio
ANCIENTFAITH.COM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου