Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

"Το νέο κτίριο της σχολής μας στο Waterloo (Σιέρρα Λεόνε)... Our new school building at Waterloo"

Themi Adamopoulo

Image may contain: outdoor

"Our new school building at Waterloo. Looks great. Praise God.
Τό νέο κτίριο τής σχολής μας στο Waterloo (Σιέρρα Λεόνε). Είναι πραγματικά πολλή όμορφο - Δοξα τω Θεώ."

https://www.facebook.com/frthemi/?hc_ref=ARQMBJltLcEoEfNzKLNcTjmlX_aCfQO1XdVqv2WbB939lU7CUnfCltXaVIzulzUIUfU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου