Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Kids need clean water | Orthodox Africa

Within the Great Rift Valley formation, about an hour’s drive South of Kenya – Father Methodius can be found caring for the children of St. Barnabas Orphanage and School. On any given day, the 175 voices fill the…
ORTHODOXAFRICA.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου