Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Let the Children Come to Me... Kenya

www.stireneorthodoxmission,org
In St Irene Orthodox Mission Center & Orphanage, little children playing in the field and learning group meeting. The adorable little faces and their actions are so captivating I at times get momentarily distracted from the business at hand,…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου