Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

School Uniforms For the Needy Kids

Many children in Njabini area fail to start school on the first day of school because they don't have the appropriate school uniforms. There are many families that simply cannot afford to purchase the required school attire for their children. Uniforms are…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου