Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Racism: An Orthodox Perspective

This learning how to love ultimately entails seeing all human beings as created in the image of God. This is not as easy as it seems. It’s one thing to declare that all humans are created in the image of God; it’s another thing to form oneself in such…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου