Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Helping Children in Need, St Irene Orthodox Mission Center & Orphanage, Kenya...

St Irene Orthodox Mission Center & Orphanage empowers orphans and vulnerable children, their families, and their communities to build a foundation of action and hope for a healthy and sustainable future by offering education,…
STIRENEORTHODOXMISSION.ORG

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου