Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Φέρνοντας την Αγάπη Χριστού με κάθε μέσο σε απόμακρες περιοχές... Κένυα

 Otara Hezekiah

"Today we managed to offer our children with soap, tissue paper and toothpaste for our children to use.Thanks for our friends who have donated to buy the items.Kindly join us with any little donation"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022015129925

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου