Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

"Ηelp Fr Themi continue the wonderful work he does with the poor in transforming lives..." Sierra Leone

 

COVID-19 has isolated Fr Themi in Sierra Leone.
This means his annual expedition to Australia, the USA or anywhere else is basically impossible.
But ... what is “possible” is that we can do something from the very chair we are sitting in to help Fr Themi continue the wonderful work he does with the poor in transforming lives each and every day.
Buy your ticket, tickets or even a table of 10 for a Virtual Dinner, with the above PayPal buttons; and when you check out you will b…
Δείτε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου