Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

"The Commemoration of the Miracle Wrought by Archangel Michael in Colossae, South Africa..."

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town

"The Commemoration of the Miracle Wrought by Archangel Michael in Colossae, in Church of Archangels of George, Southern Cape, South Africa. Sunday 6th September 2020."

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-Of-Good-Hope-Cape-Town-728195990575320/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου