Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

"Official opening and blessings of our brand new beautiful kindergarten in Waterloo..." Sierra Leone

 Rev Themi & Friends

"Official opening and blessings of our brand new beautiful kindergarten in Waterloo on the day of the Exaltation of the Holy Cross"

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου